โครงการพัฒนานิสิตเพื่อการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

กลุ่มงานหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชได้ดำเนินโครงการพัฒนานิสิตเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีมและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวันที่ 10–11 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ สถานีวิจัยลำตะคอง สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช และสวนสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตทุกชั้นปี เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของนิสิต และส่งเสริมพัฒนาให้นิสิตได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ยังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *