กิจกรรมล่าสุด
นิทรรศการพิพิธภัณฑ์บ้านอีสานเพื่อการเรียนรู้

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงก […]

Read more
กิจกรรมล่าสุด
โครงการพัฒนานิสิตเพื่อการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

กลุ่มงานหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุ […]

Read more
กิจกรรมล่าสุด
การสร้างเครือข่ายการผลิตผักพื้นบ้านออร์แกนนิคชุมชนเกิ้ง

เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2566 สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้งจ […]

Read more
กิจกรรมล่าสุด
อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงาน

วันนี้ 6 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิ […]

Read more