การสร้างเครือข่ายการผลิตผักพื้นบ้านออร์แกนนิคชุมชนเกิ้ง

เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2566 สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้งจัดโครงการการสร้างเครือข่ายการผลิตผักพื้นบ้านออร์แกนนิคชุมชนเกิ้ง ภายใต้แผนพัฒนาสถานีเกิ้ง (2566-2569) แผนงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางน้ำและเกษตรอินทรีย์เพื่อชุมชน และ กิจกรรมการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินภายใต้แนวคิด อาหารก่อกำเนิดจากดิน (Soils, where food begins) เนื่องในโอกาสวันดินโลก จังหวัดมหาสารคาม ณ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเครือข่ายการผลิตผักพื้นบ้านออร์แกนนิคชุมชนเกิ้ง 2) เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ การลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร และสนับสนุนการดำเนินงาน SDGs ข้อ 2 ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger) ข้อ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action) และ SDGs ข้อ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล (Life Below Water) 3) เพื่อสนับการดำเนินการของสถาบันฯ ภายใต้แผนพัฒนาสถานีปฏิบัติการเกิ้งภายใต้แผนงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางน้ำและเกษตรอินทรีย์เพื่อชุมชน โดยมีกิจกรรมภาคบรรยายและปฏิบัติ เรื่อง การผลิตผักพื้นบ้านออร์แกนนิคและปัจจัยสนับสนุนการในผลิตผักพื้นบ้านออร์แกนนิค การจัดพื้นที่และแนวทางการคัดเลือกชนิดพันธุ์ผักของเครือข่ายให้สอดคล้องกับกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางน้ำและเกษตรอินทรีย์ ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและการปรับตัวของชุมชนเกษตรริมแม่น้ำชี และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินภายใต้แนวคิด อาหารก่อกำเนิดจากดิน (Soils, where food begins) เนื่องในโอกาสวันดินโลก ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรชุมชนเกิ้งที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 32 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *