สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู่
อาคารวิจัยและปฎิบัติการ ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ : 043-719816
หมายเลขภายใน : 1741 – 1746
E-mail : walairukhavej@msu.ac.th
เว็บไซต์ : http://walai.msu.ac.th/
Facebook : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Loading