กิจกรรมล่าสุด
สัมมนาการดำเนินงานเครือข่ายเชิงประเด็น อพ.สธ.

มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการ […]

Read more
กิจกรรมล่าสุด
Workshop “How to write Book chapter”

Workshop “How to write Book chapter” (7 Steps of Writin […]

Read more
กิจกรรมล่าสุด
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล แสนสุข ไดเรับเชิญเป็นวิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล แสนสุข Surapon Saensouk อาจารย์ […]

Read more
กิจกรรมล่าสุด
วันวิทยาศาสตร์ 2566

จบลงไปแล้วสำหรับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ […]

Read more
กิจกรรมล่าสุด
ดำนา ปี2566

สำหรับฤดูกาลทำนาประจำปี2566 ได้เริ่มแล้วโดยต้องขอบคุณแร […]

Read more
กิจกรรมล่าสุด
ถวายเทียนพรรษา 2566

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช นำโดยผศ.ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว ผู้ […]

Read more
กิจกรรมล่าสุด
Moth Week 2023

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เป็นครั้งแรกที่สถาบันวิจัยว […]

Read more
กิจกรรมล่าสุด
สานสัมพันธ์น้องพี่IS66

ขอขอบคุณ สาขา สารสนเทศศาสตร์ มมส ที่ได้จัดโครงการ “การพ […]

Read more
กิจกรรมล่าสุด
นิทรรศการพิพิธภัณฑ์บ้านอีสานเพื่อการเรียนรู้

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงก […]

Read more
กิจกรรมล่าสุด
โครงการพัฒนานิสิตเพื่อการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

กลุ่มงานหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุ […]

Read more