สมัครงาน
ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2

Read more
สมัครงาน
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2

Read more
สมัครงาน
ประกาศสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ […]

Read more
สมัครงาน
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อ […]

Read more
สมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเ […]

Read more
สมัครงาน
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 36 อัตรา

Read more