กิจกรรมล่าสุด
สัมมนาการดำเนินงานเครือข่ายเชิงประเด็น อพ.สธ.

มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการ […]

Read more
กิจกรรมล่าสุด
Workshop “How to write Book chapter”

Workshop “How to write Book chapter” (7 Steps of Writin […]

Read more
สมัครงาน
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อ […]

Read more