Moth Week 2023

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เป็นครั้งแรกที่สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชได้จัดกิจกรรม สัปดาห์ผีเสื้อกลางคืน (National Moth Week 2023) ซึ่งเป็นช่วงที่นักวิทยาศาสตร์ด้านแมลงได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงทั่วโลก เพื่อสำรวจและให้ตระหนักถึงความสำคัญของแมลงกลางคืนและภัยคุกคามที่แมลงกลางคืนได้พบเจอ โดยได้จัดกิจกรรมขึ้นที่สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นำโดยอาจารย์ ดร.นคร ประดิษฐ์ และอาจารย์ ดร.อดุลย์ สมาธิ อาจารย์ประจำหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงและผีเสื้อกลางคืน แก่นักเรียนจากโรงเรียนผดุงนารี( ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ผดุงนารี )นิสิตในหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ และผู้ที่สนใจ กิจกรรมจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเย็น จะมีการติดตั้งหลอดไฟเพื่อล่อแมลง (Light trap) ที่อยู่ในบริเวณรอบๆสถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง เพื่อจะสำรวจและศึกษาจำแนกชนิดของแมลงที่พบในช่วงเวลากลางคืน

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *