หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้หน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ งบประมาณเงินรายได้ปี 2563 ประเภทวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอก

 2,539 total views R…

ประกาศสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้หน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ งบประมาณเงินรายได้ปี 2563 ครั้งที่ 2

 634 total views, &n…

คณะบุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อเตรียมพื้นที่จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง

 865 total views Rel…

จำนวนผู้เข้าชม

 41,419 total views,  232 views today