421 total views,  4 views today

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชต้อนรับท่านอธิการบดีและคณะกรรมการประเมินฯลงตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของคณาจารย์บุคลากร ในวันนี้ วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-09.50 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

จำนวนผู้เข้าชม

 41,419 total views,  232 views today