สถานีปฏิบัติการนาดูน

 1,987 total views,  3 views today

สถานีปฏิบัติการนาดูน ตั้งอยู่บริเวณด้านตะวันออกของพระธาตุนาดูน ประกอบด้วยพื้นที่ประมาณ  550 ไร่ เริ่มดำเนินงานในปี  2534  โดยจัดแสดงการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี่เกี่ยวกับชีวิตของคนอีสาน อันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม ภายในสถานีปฏิบัติการนาดูน ประกอบด้วยหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงาน 4 หน่วยงาน ดังนี้

อุทยานลานไผ่

หอพรรณไม้อีสาน

สวนสมุนไพรและอาคารผลิตสมุนไพรแบบครบวงจร

พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน

จำนวนผู้เข้าชม

 41,419 total views,  232 views today