มหาบัณฑิต

 2,706 total views,  2 views today

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ

Mini Research – Local wisdom (ภูมิปัญญาพื้นบ้าน)

  • e-book : “ภูมิปัญญาเครื่องมือประมง” โดย นางสาวเสาวภาคย์  เติมชีพ  << Download
  • e-book : “แมลงกระชอน” โดย นายวัชรพงษ์  วังโน <<Download
  • e-book : “ประเพณีลูกหนู” โดย นางสาวธิดารัตน์  พูลเอม <<Download

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

 41,419 total views,  232 views today