กิจกรรม KM

 2,533 total views,  2 views today

ถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM 2563
 
การถอดบทเรียนองค์ความรู้จากโครงการวิจัยและบริการวิชาการKM 2562
 
ถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM 2561
 
ถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM 2560
 
ถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM 2559
 

 

ถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM 2558
 

 

 

ถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM 2556
 

 

ถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM 2555
 
จำนวนผู้เข้าชม

 41,419 total views,  232 views today