ด้านหัตถกรรม

กะทอ
ชื่อ :

กะทอ

รายละเอียด :

กะทอหรือกะทอเกลือ เป็นเครื่องสานสำหรับใส่เกลือสินเธาว์ มีลักษณะทรงกระบอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 15-20 เซนติเมตร สูงประมาณ 30 เซนติเมตร ใช้ใบตองกุง (พลวง) หรือใบตองชาด (ยางเหียง) หรือ ใบตองสะแบง (ยางกราด) รองก้นและด้านข้างกระทอ นำเกลืออัดให้แน่น ปิดปากกะทอ เก็บไว้สำหรับบริโภคหรือขายต่อไป

วัสดุอุปกรณ์ :

ใบตองกุง (พลวง) หรือ ใบตองชาด (ยางเหียง) หรือ ใบตองสะแบง (ยางกราด)

วิธีการทำ :

วิธีสานกะทอ โดยนำเอาไม้ไผ่ อายุ 2 ปีขึ้นไป มาจักตอกทางตั้งให้ได้ความยาวประมาณ 4 ปล้อง (ข้อ) ตอกทางสานความยาว 10 ปล้อง (ข้อ) โดยเริ่มจากเอาตอกมาทำเส้นยืน ใช้ตอก 22 เส้น แบ่งตอกเป็น 2 ส่วน และนำมาสานเป็นลายขัดตามขนาดที่เราต้องการเป็นฐาน และใช้ตอกเส้นสานนำสานเป็นลายสองขัดบีให้ได้ความสูงตามต้องการ เมื่อได้ขนาดตามต้องการให้ม้วนกระทอเป็นขอบ ให้ล้มตอก 5 เส้น แล้วเอาข้างหลังมาขัดต่อๆ กันไปจนเสร็จและนำไม้มาทำเป็นหูหิ้ว

ผู้ให้ข้อมูล :

นายอ่าง ศรีตุ้มแก้ว