ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 1/2565

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565

 1,422 total views,  1 views today

ประกาศสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ 1/2565
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท/เดือน
ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2565 – วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ในวันราชการเวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 สถาบันวิจัยวลัยรุกชเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคามตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043-754321-39 ต่อ 1741 และ043-754407

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว4อัตรา

 1,283 total views,  1 views today

1. ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,350 บาท/เดือน
ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานเลขานุการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
2. ตําแหน่งพนักงานทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ค่าจ้าง 6,910 บาท/เดือน
ปฏิบัติงาน ณ สถานีปฏิบัติการนาดูน 2 อัตรา
ปฏิบัติงาน ณ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง 1 อัตรา
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
จำนวนผู้เข้าชม

 41,419 total views,  232 views today