592 total views, 3 views today

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                                          อาคารวิจัยและปฎิบัติการ ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย

 จังหวัดมหาสารคาม 44150

                โทรศัพท์ : 0-437-54407 | เบอร์ภายใน : 1741 – 1746

อีเมล์ : walairukhavej@gmail.com