Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

          เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลอบายมุข ณ บริเวณสนามกีฬา ข้างกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยภายในงาน ได้แบ่งนักกีฬาออกเป็น 6 ทีม ประกอบด้วย ทีมสีแดง ทีมสีขาว ทีมสีเขียว ทีมสีม่วง ทีมสีฟ้า ทีมสีชมพู และได้จัดการแข่งขันกีฬา ทั้งหมด 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล   เปตอง เซปักตะกร้อ ฟุตซอลชาย กรีฑา แชร์บอล บาสเกตบอล ว่ายน้ำ รวมทั้งมีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพโดยใช้กีฬา ตามแนวทางการเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 ต่อไป

Check Also

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

สถาบันวิจัยวลัย …