Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชร่วมงานเปิดตัวต้นแบบหุ่นฟางไดโนเสาร์อีสาน : ย้อนรอยเรื่องราวดินแดนอู่ข้าวอู่น้ำ

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชร่วมงานเปิดตัวต้นแบบหุ่นฟางไดโนเสาร์อีสาน : ย้อนรอยเรื่องราวดินแดนอู่ข้าวอู่น้ำ

                เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560  สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชร่วมงานเปิดตัวต้นแบบหุ่นฟางไดโนเสาร์อีสาน : ย้อนรอยเรื่องราวดินแดนอู่ข้าวอู่น้ำ จัดโดยศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานเปิดตัวต้นแบบหุ่นฟางไดโนเสาร์อีสาน ตัวแรกของประเทศไทย เป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทย ชื่อว่า ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่ ไดโนเสาร์กินพืชสายพันธุ์คอยาว หางยาว 1 ใน 9 สายพันธุ์ไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทย และได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขนาดความสูงสูงถึง 6 เมตร ยาว 14 เมตร ซึ่งเทียบเท่ากับขนาดของไดโนเสาร์ภูเวียงโกซอรัสตัวจริง จัดขึ้น ณ ลานสนามหญ้าหน้าป้าย มมส-ดอนยม มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนถึงเรื่องราวของไดโนเสาร์ไทยที่มีชีวิตอยู่มาตั้งแต่ 200 ล้านปีก่อน ซึ่งนักบรรพชีวินวิทยาได้พบซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ไทยทั้ง 9 ชนิดในภาคอีสาน แสดงถึงความอบอุดมสมบูรณ์บนผืนแผ่นดินแห่งนี้ว่ามีมาตั้งแต่ยุคบรรพกาล จวบจนปัจจุบันแผ่นดินอีสานยังเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอันอุดมสมบูรณ์ โดยการบอกเล่าเรื่องราวการใช้ฟาง ที่เป็นสื่อแทนความอุดมสมบูรณ์ของผืนนา อันเป็นอาชีพหลักของชาวอีสาน เป็นวัสดุในการสร้างสรรค์ประติมากรรมไดโนเสาร์ขนาดยักษ์นี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ วิธีและขั้นตอนการทำหุ่นฟางไดโนเสาร์ และนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ฟอสซิลไดโนเสาร์ โดยจัดแสดง ณ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

                      

Check Also

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

สถาบันวิจัยวลัย …