Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด (ฮีตเดือน 4) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2560

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด (ฮีตเดือน 4) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2560

                สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2560 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรมภายในงานมีพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำ มีขบวนแห่พระอุปคุต พร้อมทั้งขบวนแห่ผ้าผะเหวด เข้าเมือง มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมรับฟังการเทศน์มาลัยหมื่น- มาลัยแสน พร้อมชมมหรสพสมโภช (หนังประโมทัย และหมอลำกลอน) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ณ อาคารพลศึกษา และร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ฟังเทศน์มหาชาติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมให้บุคลากร นิสิต และนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสานให้คงอยู่ สำหรับยอดเงินที่ได้รับจากการร่วมบริจาคปัจจัยหรือกัณฑ์หลอน เป็นจำนวน 171,930.75 บาท

 

         

Check Also

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

สถาบันวิจัยวลัย …