Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     เมื่อ 13 มีนาคม 2560  สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมกิจกรรม  Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ บริเวณลานหน้าอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ Big Cleaning Day โดยการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน ได้ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย ทำความสะอาดตามแนวถนนภายในมหาวิทยาลัย กำจัดวัชพืชแนวคลองน้ำจากคลองน้ำ กิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน ตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงบริเวณรอบอาคารที่ตั้งหน่วยงาน ทั้งนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  อีกทั้งเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี ระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวเป็นลำดับที่ 9 ของประเทศไทย และอันดับที่ 166 ของโลก

 

Check Also

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

สถาบันวิจัยวลัย …