สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมยินดีกับมหาบัณฑิต หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ

77 total views, 2 views today

               ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมยินดีกับมหาบัณฑิต หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ ในโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต : สานสัมพันธ์น้องพี่ร่วมยินดีบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการดำเนินชีวิตเพื่อให้ประสบความสำเร็จและเป็นคนดีของสังคม รวมถึงได้เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานหรือตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้น พร้อมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับบัณฑิต และเตรียมความพร้อมที่จะเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558 -2559 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

เขียนข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา

ภาพข่าว : กษมา อวิโรธน์