Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์.ดร.วีระชัย สายจันทา

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์.ดร.วีระชัย สายจันทา

       

  ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์.ดร.วีระชัย สายจันทา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2560” จากสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย

Check Also

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบ รอบ 31 ปี คณะเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 7 ส …