Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์.ดร.วีระชัย สายจันทา

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์.ดร.วีระชัย สายจันทา

       

  ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์.ดร.วีระชัย สายจันทา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2560” จากสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย

Check Also

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ พบเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในภาพรวมด้านงานกิจการต่างประเทศและงานประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานกิจการต …