ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชฎาพร เสนาคุณ

236 total views, 2 views today

         

  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชฎาพร เสนาคุณ ได้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์   เรื่อง “ความหลากหลายของข้าวก่ำในภาคอีสาน” ในการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน “พฤกษศาสตร์พื้นบ้านไทยมองไกลสู่อนาคต” ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2559  ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลพิเศษขวัญใจมหาชน (popular vote)