Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชฎาพร เสนาคุณ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชฎาพร เสนาคุณ

         

  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชฎาพร เสนาคุณ ได้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์   เรื่อง “ความหลากหลายของข้าวก่ำในภาคอีสาน” ในการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน “พฤกษศาสตร์พื้นบ้านไทยมองไกลสู่อนาคต” ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2559  ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลพิเศษขวัญใจมหาชน (popular vote)

 

  

4 total views, 3 views today

Check Also

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้จัดโครงการสำนักงานสีเขียว

บุคลากรสถาบันวิ …