โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวาดภาพทางธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ. 2563

 42 total views,  1 views today

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวาดภาพทางธรรมชาติ
ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับจำนวน 20 คน
ลงทะเบียน >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemBm8jpcDw812HruqOhma5r-QtzrVM_j9emZu2fY8pV_skug/viewform?vc=0&c=0&w=1
**หมดเขตลงทะเบียน วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563**

กิจกรรม
ศุกร์ 4 ก.ย. 2563
– ประวัติ ความสำคัญ และหลักการการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
– วาดเส้น รูปทรงเรขาคณิต แรเงา
– ความหลากหลายและโครงสร้างทางกายวิภาคของ พืช ดอกไม้ ใบไม้ และแมลง
– การร่างภาพตัวอย่างที่สนใจ

เสาร์ 5 ก.ย. 2563
– ความหลากหลายและโครงสร้างทางกายวิภาคของ สัตว์เลื้อยคลาน ไดโนเสาร์และนก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
– การร่างภาพตัวอย่างที่สนใจ การแรเงา
– เทคนิคจุดและลายเส้น