สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชร่วมออกหน่วยบริการวิชาการ ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

 59 total views,  2 views today

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชร่วมออกหน่วยบริการวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดมหาสารคามในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชร่วมกับหน่วยราชการในจังหวัดมหาสารคามออกหน่วยบริการวิชาการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้บริการด้านการเกษตร ด้านวิชาการกับเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลได้รับการแก้ไขอย่างทั่วถึง ซึ่งบุคลากรสถานีปฏิบัตินาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช นำโดยนายพงศอนัน ต้นบุญ นักวิชาการเกษตรประจำสถานีปฎิบัติการนาดูน นายอัมพร ปัตตาเนย์ นายชัยสงคราม จันทร์ศิลป์ นายทองใบ ท่อนทอง และนางมลิดา ป้อมยายับ เป็นตัวแทนสถาบันฯและมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 3 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ สถานีปฏิบัติการนาดูนได้ออกหน่วยให้บริการความรู้ ในเรื่องการผลิตลูกประคบสมุนไพรและการปลูกสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง ได้ถ่ายทอดความรู้ในการทำลูกประคบสมุนไพรไว้ใช้ในครอบครัวและแจกกล้าพันธุ์สมุนไพรหลายชนิด ได้แก่ เพชรสังฆาต รางจืด เสลดพังพอน ตะไคร้หอม ฟ้าทลายโจรและหญ้าหนวดแมว จำนวน 300 ต้น มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดมากกว่า 500 คน