สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชแสดงความยินดีกับผอ.สำนักศึกษาทั่วไปคนใหม่

 62 total views,  1 views today

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร. วีระชัย สายจันทา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช นำบุคลากรสถาบันฯ เข้าแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คนใหม่)
ภาพ : พีรวุธ วรเนตร ข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา