สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2563

 88 total views,  1 views today

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2563 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วีระชัย สายจันทา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการตรวจสุขภาพประจำปีนั้นเพื่อที่สามารถตรวจพบโรคต่างๆได้ ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ รวมถึงเฝ้าระวังติดตามปัญหาสุขภาพนั้นอย่างใกล้ชิดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง