ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2562

534 total views, 1 views today

ตามที่สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2562 ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์จำนวน 1 อัตรา และพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา บัดนี้การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

 Download