ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย