ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และตำแหน่งพนักงานรักษาความปลดภัย