Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย (BCT 13)

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย (BCT 13)

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 : The 13th Botanical Conference of Thailand (BCT 13) ในวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

Check Also

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

สถาบันวิจัยวลัย …