บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มมส

115 total views, 1 views today

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ดร.วราวุธ สุธีธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ส่งมอบงาน ให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล อุดชาชน ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา (คนใหม่)โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี พร้อมเป็นสักขีพยานและกล่าวขอบคุณผู้บริหารชุดเก่า ที่ได้พัฒนาศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ให้ก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง เป็นที่ยอมรับแก่สังคมจนถึงทุกวันนี้

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว ,ธนพร อรัญโสด
ที่มา : ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม