งานประชุม International Conference on Biodiversity 2019 : IBD2019

108 total views, 1 views today

อาจารย์และนิสิต สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุม International Conference on Biodiversity 2019 : IBD2019 ในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ณ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ