Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / บุคลากร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมกันปลูกป่าโครงการ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ เฉลิมพระเกียรติ

บุคลากร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมกันปลูกป่าโครงการ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ เฉลิมพระเกียรติ

บุคลากร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมกันปลูกป่าโครงการ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 บริเวณสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สถานีปฏิบัติการนาดูน โดย ปลูก ต้นยางนา จำนวน 200 ต้น

1 total views, 1 views today

Check Also

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้จัดโครงการสำนักงานสีเขียว

บุคลากรสถาบันวิ …