Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562
ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห่ผะเหวดเข้าเมือง ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ร่วมงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ 2562 ณ อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

สถาบันวิจัยวลัย …