สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562

131 total views, 1 views today

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562
ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห่ผะเหวดเข้าเมือง ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ร่วมงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ 2562 ณ อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม