สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ ของจังหวัดมหาสารคาม

95 total views, 1 views today

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ ของจังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมลอกผักตบชวา ณ แหล่งน้ำหนองกุดแดง สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และการบูรณาการของหน่วยราชการ พร้อมด้วยจิตอาสาภายในจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562