Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ ของจังหวัดมหาสารคาม

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ ของจังหวัดมหาสารคาม

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ ของจังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมลอกผักตบชวา ณ แหล่งน้ำหนองกุดแดง สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และการบูรณาการของหน่วยราชการ พร้อมด้วยจิตอาสาภายในจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

2 total views, 1 views today

Check Also

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้จัดโครงการสำนักงานสีเขียว

บุคลากรสถาบันวิ …