โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล1 จำนวน 30 คน เข้าชมและทำกิจกรรม ณ สถานีปฏิบัติการเกิ้ง

122 total views, 1 views today

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล1 จำนวน 30 คน เข้าชมและทำกิจกรรม ณ สถานีปฏิบัติการเกิ้ง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในโครงการที่กำลังเรียนและศึกษาอยู่