สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มมส. ได้เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา

148 total views, 1 views today

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มมส. ได้เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา นมัสการพระธาตุนาดูน ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ นำบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนพระธาตุนาดูน เนื่องในวันมาฆบูชาและงานนมัสการพระธาตุนาดูน ประจำปี 2562 ณ พุทธมณฑลอีสานพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม