สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชร่วมจัดนิทรรศการในงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 17 “Techno Farm Fair”

108 total views, 1 views today

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชร่วมจัดนิทรรศการในงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 17 “Techno Farm Fair”

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชเข้าร่วมแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ
ในงานวันเกษตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Techno Farm Fair” ระหว่างวันที่ วันที่ 14 -20 มกราคม 2562 ณ บริเวณลานหน้าป้ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
งาน Techno Farm Fair จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการใหม่ๆ ระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางเทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ความรู้ วิชาการทางด้านเทคโนโลยีที่มีการเกษตรเป็นพื้นฐานแก่บุคคลทั่วไป เป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้เสนอผลิตภัณฑ์และผลงานทางด้านวิชาการ อีกทั้งได้จัดประกวดและเผยแพร่ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรด้วย
โดยสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้ร่วมแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับงานวิจัยและบริการวิชาการ ผลผลิตทางการเกษตรจากสวนพอเพียงสถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้งและนาดูน นอกจากนี้ภายในงาน ยังจัดการแข่งขันและประกวดต่างๆ เช่น การแข่งขันตำลีลาสะบัดเอว แซ่บ แซ่บ ,การแข่งขันไก่แจ้สวยงามจังหวัดมหาสารคาม ตลอดจนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์จากสาขาต่างๆ