สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

100 total views, 1 views today

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยในปีนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ
ปีนี้ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” กิจกรรมภายในงาน มีการแสดงบนเวที การแสดงของเด็กๆ การเล่นเกมส์ การบริการอาหาร เครื่องดื่ม การแจกของขวัญ และของรางวัลต่างๆ ซึ่งในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก
ข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา
ภาพข่าว : สถานีปฏิบัติการนาดูน