Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ขอแสดงว่ายินดีกับ ผศ.ดร. สมบัติ อัปมระกา

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ขอแสดงว่ายินดีกับ ผศ.ดร. สมบัติ อัปมระกา

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ขอแสดงว่ายินดีกับ ผศ.ดร. สมบัติ อัปมระกา ที่ได้รับรางวัล ชมเชย ภาคโปสเตอร์สาขาบริการวิชาการ ในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสารคามวิจัย ครั้ง 14

1 total views, 1 views today

Check Also

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้จัดโครงการสำนักงานสีเขียว

บุคลากรสถาบันวิ …