สถาบันฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล ประเด็นการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรประเภทวิชาการ

 122 total views,  1 views today

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

โดยมี นายอุทัย หามนตรี บุคลากรชำนาญการพิเศษ จากกองการเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากร