Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล ประเด็นการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรประเภทวิชาการ

สถาบันฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล ประเด็นการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรประเภทวิชาการ

15 total views, 2 views today

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

โดยมี นายอุทัย หามนตรี บุคลากรชำนาญการพิเศษ จากกองการเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากร

About ผู้ดูแลระบบ

Check Also

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่น บุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน และศิษย์เก่าได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

110 total …