บุคลากร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดบูรพาราม

116 total views, 1 views today

บุคลากร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดบูรพาราม

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี 2561 ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญไปทอดถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ตามพระพุทธานุญาตและพระธรรมวินัย ณ วัดบูรพาราม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เข้าร่วมร่วมพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทาน ได้เชิญผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน พร้อมขบวนเครื่องอัฐบริขารกฐิน และ รวบรวมปัจจัยต้นดอกเงินจาก จากถนนหน้าอาคารบรมราชกุมารี ไปยังอาคารพลศึกษา ประธานในพิธีเชิญผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน วางเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน ถวายเพื่อเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทานณ วัดบูรพาราม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน พร้อมนี้ นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ส่วนราชการ คณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประชาชนในชุมชนเข้าร่วมพิธี รวมยอดจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งสิ้น 1,312,244 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)

ภาพข่าว : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/นางสาวธนพร อรัญโสด/นางสาวกันต์กนิษฐ์ หาญวงษา