Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม โครงการ ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม โครงการ ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม โครงการ ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อรับฟังนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย สามารถนำไปเชื่อมโยงกับแผนงานของหน่วยงานและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งนี้ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้รับรางวัลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มหน่วยงานจัดการการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันดับที่ 3 ดีมาก
ข่าว : กันต์กนิษฐ์ หาญวงษา
ภาพข่าว : ธนพร อรัญโสด

1 total views, 1 views today

Check Also

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้จัดโครงการสำนักงานสีเขียว

บุคลากรสถาบันวิ …