สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงยินดี กับ อาจารย์ ดร. ชฏาพร เสนาคุณ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

188 total views, 1 views today

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงยินดี กับ อาจารย์ ดร. ชฏาพร เสนาคุณ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”