Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / โครงการสำนักงานสีเขียว โดยจัดกิจกรรม 5 ส

โครงการสำนักงานสีเขียว โดยจัดกิจกรรม 5 ส

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้ดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว โดยจัดกิจกรรม 5 ส ขึ้นภายในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและดำเนินการร่วมกันเรื่องสำนักงานสีเขียว และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินการโครงการสำนักงานสีเขียว รวมไปถึงดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่ทำงานด้วย

4 total views, 2 views today

Check Also

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้จัดโครงการสำนักงานสีเขียว

บุคลากรสถาบันวิ …