Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยในปีนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ

ปีนี้ว่า “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” กิจกรรมภายในงาน มีการแสดงบนเวที การแสดงของเด็กๆ การเล่นเกมส์ การบริการอาหาร เครื่องดื่ม การแจกของขวัญ และของรางวัลต่างๆ ซึ่งในวันเสาร์ที่ 2

ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก

1 total views, 1 views today

Check Also

บุคลากรสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ได้จัดโครงการสำนักงานสีเขียว

บุคลากรสถาบันวิ …