ประชาสัมพันธ์ไปยังบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 – 2561 ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ให้ตอบแบบสำรวจในระบบภาวะการหางานทำฯ

54 total views, 1 views today

ประชาสัมพันธ์ไปยังบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 – 2561 ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561  ให้ตอบแบบสำรวจในระบบภาวะการหางานทำฯ
ที่    
http://www.survey.msu.ac.th/v2.0/    ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561