กำหนดการต้อนรับบัณฑิตและซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561

115 total views, 1 views today

ตอบแบบสำรวจในระบบภาวะการหางานทำ http://www.survey.msu.ac.th/v2.0/
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนฯ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu4_ptHp4_O1I1zlrbPbfMpWzMdObvnEFCgR25JxNf_70wSw/viewform

กำหนดการต้อนรับบัณฑิตและซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561  วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม