สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชและหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมจัดนิทรรศการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์

91 total views, 1 views today

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชและหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมจัดนิทรรศการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง SC2-101 ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” มีกิจกรรมทั้งหมด 4 ฐาน ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์ พยาธิน่ารู้ นิเวศวิทยาสัตว์ป่า กล้วยไม้น่ารู้ นวัตกรรมภูมิปัญญาการจักสาน กระติบข้าว โดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในทุกกิจกรรมกับนิสิตหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ และเจ้าของภูมิปัญญา มาถ่ายทอดด้วยตนเอง

ภาพ :ธนพร อรัญโสด , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม